METPOPULI METPOPULI
[CZ] [EN]   
HOME       KONTAKTY       FOTOGALERIE       DISKUSEMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o finanční podpoře projektu, který je řešen Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností chemickou. Projekt byl schválen v rámci veřejné soutěže na řešení projektů programů výzkumu a vývoje, která je součástí Národního programu výzkumu II.


Identifikační údaje projektu

Soutěž NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program LIDSKÉ ZDROJE
Tematická oblast projektu Popularizace výzkumu
Téma projektu Výzkum vedoucí k mediálnímu zdůraznění potřeb a perspektiv výzkumu
Registrační číslo projektu 2E08023
Období realizace projektu 03/2008 - 12/2009
Celková dotace 3 307 000 KčNázev projektu

Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi.


Akronym projektu

METPOPULI


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na:

  • analýzu stávající situace v oblasti popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v České republice a ve vybraných státech Evropské unie (Velká Británie, Německo, Itálie, Francie, Belgie)
  • komparaci výsledků
  • vytvoření metodiky popularizace výsledků V&V

Projekt je realizován Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s vědeckou společností - Českou společností chemickou.

Analýza bude provedena formou dotazníkového šetření a akčního výzkumu. Dotazníkové šetření bude realizováno na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v České republice a ve vybraných státech Evropské unie.

Výsledky dotazníkových šetření budou vyhodnoceny a na jejich základě budou zpracovány analýzy současného stavu a studie možného vývoje metod a nástrojů popularizace výsledků V&V.

Metody popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje budou rozděleny do oblastí
  • ZDRAVÍ
  • PŘÍRODNÍ VĚDY
  • SPOLEČENSKÉ VĚDY
  • NOVÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

Toto rozdělení bude realizováno z důvodu odlišných nástrojů a metod popularizace v jednotlivých oborech.

Výstupy analýz a studií budou podkladem pro vytvoření hlavního výstupu projektu - recenzované publikace s názvem „Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR“ obsahující zásady, metodiky a doporučení pro využívání nových, moderních nástrojů popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v České republice a konkrétní příklady pro jejich uplatnění v praxi.

Výstupy projektu (analýzy, studie, metodiky a doporučení) budou zveřejněny na webových stránkách projektu.Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II
  Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc e-mail: info@metpopuli.cz, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401  
   Tvorba www stránek agence.cz