METPOPULI METPOPULI
[CZ] [EN]   
HOME       KONTAKTY       FOTOGALERIE       DISKUSENoc vědců 2009

V Bruselu se dne 13. listopadu 2008 konal informační den k „Noci vědců 2009", který organizovalo DG RTD. Výzva k předkládání návrhů byla publikována již 14.10.2008 pod číslem FP7-PEOPLE-2009-NIGHT. Celkový rozpočet této výzvy je 30 milionů eur.  

K novinkám letošní, v pořadí již 4. výzvy patří:

 • soutěž o nejlepší plakát, který bude použit pro propagaci Noci vědců 2010
 • posílené hodnocení dopadů (detailní plán pro hodnocení dopadů - dotazníkové akce, rozhovory, změny ve vnímání vědců ze strany veřejnosti atd.)

 

Významné termíny:

 • 14.10.2008 zveřejnění výzvy
 • 14.01.2009 uzávěrka předkládání návrhů
 • 16.-20.02.2009 hodnocení externími experty
 • 23.-27.02.2009 odeslání zpráv o hodnocení projektů (ESR)
 • 16.-20.03.2009 pozvánky knegociacím a odeslání dopisů neúspěšným žadatelům
 • květen 2009 podpis prvních grantových dohod

 

Kontakty na relevantní pracovníky DG RTD:

 

Předkladatelé projektů:

 • jakýkoliv právní subjekt zčlenského státu/asociované země (ČS/AZ)
 • vítána jsou vícečetná partnerství a zapojení průmyslového sektoru

 

Finanční schéma:

 • podpůrná akce = může obdržet až 100% finanční podpory od EU, ale výhodou je mít zajištěné spolufinancování od samého začátku

 

Geografické pokrytí:

 • ČS/AZ - vítána je zvláště účast UK (dosud se nezapojili)
 • zvážit nadnárodní spolupráci
 • pokud je vybráno více projektů zjedné země, tak je následně EK o této skutečnosti informuje a očekává, že se vzájemně zkoordinují a dohodnou společnou národní vizuální identitu včetně národní webové stránky

  

Kritéria hodnocení:

 • 1. vědecká a technologická excelence
 • 2. kvalita a efektivita implementace a správy projektu
 • 3. potencionální dopad (zpracování, šíření a využití výsledků projektu)

 

Bodové hodnocení:

 • minimální bodová hranice celková: 10/15
 • minimální bodová hranice pro jednotlivá kritéria: 3/5
 • při rovnosti bodů mají přednost projekty s vyšším hodnocením 2. a 3. kritéria

 

Doporučení vyvarovat se následujících chyb:

 • zapojení vědců až v závěrečném stádiu příprav
 • příliš vědecký obsah
 • příliš rozsáhlý popis aktivit
 • nepokrývat všechny vědecké disciplíny
 • nežádat plných 100% rozpočtu
 • nepředkládat všechny projekty ze stejné země jako jeden balíček

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II
  Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc e-mail: info@metpopuli.cz, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401  
   Tvorba www stránek agence.cz