METPOPULI METPOPULI
[CZ] [EN]   
HOME       KONTAKTY       FOTOGALERIE       DISKUSEProjekt Tři nástroje

 

Přírodní vědy bohužel nepatří v posledních téměř 15 letech mezi oblíbené předměty, které by studenti se zájmem studovali. Možná je to i tím, že i pedagogové je již neučí s takovým zájmem jako dříve neboť přísná, mnohdy nesmyslná legislativa doprovázená stále se snižujícími finančními prostředky na výuku nepřejí experimentu. A chemie, fyzika, biologie  to jsou přece předměty, které jsou na experimentování založené. Touha po vědění v daných oborech se tak stala heslem jen pro úzké skupiny jedinců. To jsou fakta, která konstatují různé statistiky a přehledy ať již universit či technicky zaměřených vysokých škol, Ministerstva školství i Akademie věd.

Projekt s názvem "Tři nástroje akademického pracoviště jako odpověď na otázku, jak účinně zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu: informace – stáž ve vědeckém týmu – presentace výsledků " řešený na pracovištích Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. si klade za cíl vypracovat a ověřit metodiku, jak zapojit mladou generaci do výzkumné činnosti, a tím probudit či prohlubovat její zájem o vědu jako o své budoucí povolání. Za tímto účelem projekt navrhuje následující tři nástroje akademického pracoviště, které v průběhu řešení ověřuje a hodnotí:

  • INFORMACE - kvalitní informace šířené prostřednictvím webové presentace a dalších médií (interaktivní CD-ROM, videofilmy, tištěné materiály);
  • STÁŽ VE VĚDECKÉM TÝMU - celoroční a prázdninové stáže talentovaných SŠ a VŠ studentů ve vědeckých týmech a letní školy pro VŠ a PGS studenty;
  • PREZENTACE VÝSLEDKŮ - multioborové semináře studentů, na kterých budou všechny tři cílové skupiny referovat o výsledcích svého výzkumu realizovaného v různých týmech akademického pracoviště v průběhu řešení projektu.

Cílovými skupinami projektu jsou středoškolští a vysokoškolští studenti a posluchači doktorského studia.  Aktivity pořádané v rámci projektu jsou přístupné i středoškolským pedagogům, popř. pedagogům základních škol. Texty, fotografie, videa, obrázky a další materiály uveřejňované na stránkách projektu jsou vytvářeny v takové podobě, aby poskytly informaci o výzkumu v ÚFCH JH i zájemcům z laické veřejnosti.

 

Projekt evidovaný pod číslem 2E08038 bude řešen v období III/2008- XII/2009 za finanční podpory NÁRODNÍHO PROGRAMU VÝZKUMU II - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu LIDSKÉ ZDROJE.

 

Více o aktivitách projektu naleznete v jeho webové presentaci s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II
  Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc e-mail: info@metpopuli.cz, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401  
   Tvorba www stránek agence.cz