METPOPULI METPOPULI
[CZ] [EN]   
HOME       KONTAKTY       FOTOGALERIE       DISKUSETechmania science center pořádá první českou konferenci o science communication. Uskuteční se v pátek dne 4. prosince 2009. Globálním cílem je seznámení s aktuálním stavem science communication v České republice a ve světě. Dozvíte se příklady úspěšných realizovaných projektů science communication. Seznámíte se s postavením vědy u české společnosti a s potenciálem vědy jako tématu a dále s jinými komunikačními kampaněmi v ČR i v jiných oblastech.

Pro koho je konference určena?
Pro vědce, akademické pracovníky, pracovníky v oblasti médií, tiskové mluvčí, informační a zpravodajské agentury, pracovníky vzdělávacích a výzkumných institucích, pro všechny zájemce o komunikaci vědy

Pracovním jazykem konference je český a anglický jazyk. Dopolední přednášky nebudou tlumočeny do češtiny, k dispozici budou podkladové materiály.

Konference je pořádána v rámci projektu SCICOM realizovaného na Západočeské univerzitě v Plzni. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0151.

PROGRAM


9:00 – 10:00         Prezence

10:00 – 10:10       Zahájení konference, přivítání účastníků

10:00 – 12:00       Dopolední blok přednášek – zkušenosti ze světa: 

- Karen Bultitude, University of the West England: Science Communication – Proč a jak?

- Ian Griffin, NASA: Případová studie Hubbleův teleskop

12:00 – 13:00       Oběd

13:00 – 15:00       Odpolední blok přednášek – zkušenosti z ČR:

- Daniel Sobotka, Jitka Svatošová, MŠMT, Individuální projekt národní - Podpora technických a přírodovědných oborů


- Karel Čada, Alice Červinková, Sociologický ústav AV ČR, Zaostřeno na vědu: komunikace vědy v médiích


- Petr Tomek, VTM SCIENCE, Věda a média


- František Ježek, Západočeská univerzita v Plzni, Prezentace projektu SCICOM

15:00 – 15:30       Přestávka

15:30 – 16:45       Diskuse v pracovních skupinách:

- Pracovní skupina 1 – zahraniční zkušenosti 
- Pracovní skupina 2 – věda a média

16:45 – 17:00       Shrnutí, závěry

17:00 – 18:00       Prohlídka TECHMANIE

 

 

Vstup zdarma

Více informací zde: http://www.techmania.cz/clanky.php?key=627

Konference se koná v Techmanii, vstup Borskou ulicí, V. bránou: mapa.

Zájem o účast na konferenci zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu scicom@alevia.cz do 6. listopadu 2009. V průběhu listopadu vám zašleme upřesňující informace. Propagační leták:
 konference info

Do přihlášky napište:
titul, jméno, příjmení
Pracoviště
Kontaktní informace: e-mail/telefon
Předběžný zájem o pracovní skupinu: 1 nebo 2

Pro účastníky konference speciální cena hotelu IBIS Plzeň

Jednolůžkový pokoj: 1090,- Kč bez DPH 9%
Dvoulůžkový pokoj: 1290,- Kč bez DPH 9%

- uvedená cena je včetně bufetové snídaně, připojení WiFi a parkovného
- Rezervace provádějte, prosím na uvedených kontaktech s heslem: Techmania - konference.

telefon: 00420 377 887 777
fax: 00420 377 887 888
e-mail: H6734@accor.com
wwww.hotelibisplzen.cz

adresa:
Hotel IBIS Plzeň
Univerzitní 65
301 00 Plzeň

Programový výbor konference:
Mgr. Vlastimil Volák - Techmania science center
Doc. RNDr. František Ježek CSc. - ZČU v Plzni
Mgr. Monika Kovandová - Techmania science center
RNDr. Anna Matoušková - Techmania science center
Ing. Barbora Černíková - Techmania science center

 


                     

 


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II
  Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc e-mail: info@metpopuli.cz, tel.: 585 631 421, fax: 585 631 401  
   Tvorba www stránek agence.cz